Αρχείο κατηγορίας 12 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια ημέρα της Ερυθράς Χειρός

12 Φεβρουαρίου 2014 – Παγκόσμια ημέρα της Ερυθράς Χειρός

Σήμερα μιλήσαμε στο σχολείο μας για τη 12η Φεβρουαρίου που έχει κηρυχθεί παγκοσμίως ως η ημέρα της Ερυθράς Χειρός ή Ημέρα του Κόκκινου Χεριού. Ευαισθητοποιηθήκαμε για τα παιδιά που στρατεύονται παρά τη θέλησή τους σε πολέμους και ένοπλες συγκρούσεις και συμμετείχαμε στην παγκόσμια εκστρατεία του κόκκινου χεριού μέσω της redhandday (παγκόσμια πρωτοβουλία για να σταματήσει η χρήση των παιδιών ως στρατιωτών).

Advertisements

12 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια ημέρα της Ερυθράς Χειρός

Η 12η Φεβρουαρίου έχει κηρυχθεί παγκοσμίως ως η ημέρα της Ερυθράς Χειρός ή Ημέρα του Κόκκινου Χεριού. Η Ημέρα της Ερυθράς Χειρός καθιερώθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2002, όταν τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Παιδιών στις Ένοπλες Συγκρούσεις. Στόχος είναι να θυμίσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες του κόσμου για τα παιδιά που στρατεύονται παρά τη θέλησή τους σε πολέμους και ένοπλες συγκρούσεις.