Αρχείο κατηγορίας 2.9. Στερεά σώματα και αναπτύγματα

2.9. Στερεά σώματα και αναπτύγματα

Αν πάρουμε τα στερεά σώματα και με κάποιο τρόπο τα ανοίξουμε και τα ξεδιπλώσουμε, θα εμφανιστούν μπροστά μας τα κομμάτια που τα αποτελούν, δηλαδή τα αναπτύγματά τους. Συνέχεια ανάγνωσης 2.9. Στερεά σώματα και αναπτύγματα

Advertisements