Αρχείο κατηγορίας 9. «Που λες είδα…»

9. «Που λες είδα…»

Η ενότητα 9 «Που λες είδα…» έχει, σύμφωνα με το βιβλίο Δασκάλου, ενδεικτική διάρκεια 9-11 ώρες και στόχους:

  • Κατανόηση και παραγωγή περιγραφικού κειμένου (περιγραφή αντικειμένου)
  • Χρήση και ρόλος των επιθέτων
  • Συγκριτικός βαθμός των επιθέτων
  • Αρσενικά ουσιαστικά σε -ας
  • Διάκριση ανάμεσα στο των και στο τον
  • Ρόλος και παραγωγή παρομοιώσεων
  • Αντίθετα και συνώνυμα
  • Συμφωνικά συμπλέγματα

Capture

Στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων προτείνεται:

  • το κείμενο «Το φεγγαράκι» του Γεωργίου Βιζυηνού (σελ. 91-92)

Συνέχεια ανάγνωσης 9. «Που λες είδα…»

Advertisements