Αρχείο κατηγορίας 8. Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

8. Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Η ενότητα 8 «Το ταξίδι στη Χωχαρούπα» έχει, σύμφωνα με το βιβλίο Δασκάλου, ενδεικτική διάρκεια 11-13 ώρες και στόχους:

  • Επαφή με τη λαϊκή παράδοση μέσω των αινιγμάτων και των γλωσσοδετών
  • Συνειδητοποίηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των αινιγμάτων και των γλωσσοδετών
  • Σύνθεση αινιγμάτων
  • Παραγωγή ομοιοκαταληξίας (στιχάκια)
  • Συμφωνικά συμπλέγματα
  • Ενεστώτας του ρήματος είμαι

Capture

Στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων προτείνεται:

  • το ποίημα «Η Αρετούσα» του Βιντσέντζου Κορνάρου (σελ. 20-21)
  • Αινίγματα (σελ. 145-146), Παροιμίες (σελ. 135) και Γλωσσοδέτες (σελ. 136)

Συνέχεια ανάγνωσης 8. Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Advertisements