Αρχείο κατηγορίας 07.04. Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας

07.04. Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας

07.04. Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας

Στη θεματική ενότητα 7 της Μελέτης Περιβάλλοντος «Ερευνούμε το περιβέλλον»  και η ενότητα 07.04. Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας μιλήσαμε για τον ηλεκτρισμό και τις εφαρμογές της ηλεκτρικής ενέργειας στην καθημερινή μας ζωή.
Συζητήσαμε για το πόσο η ηλεκτρική ενέργεια έχει διευκολύνει τη ζωή του ανθρώπου και έχει συμβάλλει στη εξέλιξη του πολιτισμού μας.
Μιλήσαμε ακόμα για τους λόγους που πρέπει να κάνουμε οικονομία της ηλεκτρικής ενέργειας και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το το επιτύχουμε.

Συνέχεια ανάγνωσης 07.04. Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας

Advertisements