Αρχείο κατηγορίας 07.47. Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις – Η υπέρβαση της δεκάδας

Παιχνίδι με αντίστροφες πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης με την υπέρβαση του 10

Παιχνίδι με αντίστροφες πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης με την υπέρβαση του 10

πρόσθεση-αφαίρεση αντίστροφες πράξεις_dimotikoupaidemata Ένα παιχνίδι που μας δείχνει ότι κάθε πράξη μπορώ να τη γράψω με δύο τρόπους (π.χ. 8+3=11 και 3+8=11) και ότι για κάθε πράξη υπάρχει μια αντίστροφη πράξη (π.χ. 8+3=11 –> 11-3=8).

 

Advertisements

07.47. Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις – Η υπέρβαση της δεκάδας

07.47. Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις – Η υπέρβαση της δεκάδας

  • Εξοικείωση με την πρόσθεση και την αφαίρεση με τη μέθοδο της υπέρβασης της δεκάδας

Δείτε εδώ ένα παιχνίδι που μας δείχνει ότι κάθε πράξη μπορώ να τη γράψω με δύο τρόπους (π.χ. 8+3=11 και 3+8=11) και ότι για κάθε πράξη υπάρχει μια αντίστροφη πράξη.

Δείτε εδώ έναν άβακα που μπορεί να αποτελέσει και χρήσιμο εργαλείο για τη διδασκαλία της υπέρβασης της δεκάδας και εδώ παιχνίδια πρόσθεσης με την υπέρβαση της δεκάδας για εξάσκηση.