Αρχείο κατηγορίας 04.25. Οι αριθμοί μέχρι το 50

04.25. Οι αριθμοί μέχρι το 50

04.25. Οι αριθμοί μέχρι το 50

  • αρίθμηση – γραφή – διάταξη των αριθμών  μέχρι το 50
    εδώ  θα βρείτε ένα φύλλο με δύο πίνακες – ένα συμπληρωμένο και ένα άδειο – για να προβάλετε στους μαθητές τους αριθμούς και να κάνετε εξάσκηση.
  • αρίθμηση ανά 1, ανά 5 και ανά 10 μέχρι το 50
    Σε αυτό το στάδιο θα σας φανεί πολύ βοηθητική μια διασκεδαστική διαδραστική αριθμογραμμή στην οποία επιλέγετε εσείς το βήμα αρίθμησης (ανά 1, ανά 5 και ανά 10).
    ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΗ_blogΔυστυχώς πρόκειται για εργαλείο γραμμένο στην αγγλική γλώσσα αλλά μπορείτε να δίνετε εσείς τις αντίστοιχες οδηγίες στους μαθητές σας.
  • γραφή αριθμολέξεων από το 10 μέχρι το 20
  • άσκηση στη μέτρηση και τον υπολογισμό ποσοτήτων ανά 10 – χρήση της ολότητας της δεκάδας
Advertisements