Αρχείο κατηγορίας 02.09. Σύγκριση μεγεθών

02.09. Σύγκριση μεγεθών

amath amathte

02.09. Σύγκριση μεγεθών

Δείτε και κατεβάστε μια πολύ ωραία παρουσίαση για το μάθημα των Μαθηματικών 02.09. Σύγκριση μεγεθών.

Η παρουσίαση δημιουργήθηκε από την Αγγελική Χαραλαμπίδου και παρουσιάζει τις έννοιες κοντό – μακρύ, χοντρό – λεπτό, πλατύ – στενό, ψηλό – χαμηλό και ιεραρχεί αντικείμενα από το ψηλότερο στο χαμηλότερο, το πιο πλατύ στο πιο στενό, το πιο μακρύ στο πιο κοντό και από το πιο χοντρό στο πιο λεπτό.

Πηγή: authorstream

Καταγραφή

Advertisements