Αρχείο κατηγορίας 01.00. Ενότητα 1η

Αριθμοί 1-10 για τετράδια

1

Κατεβάστε και εκτυπώστε εικόνες με δαχτυλάκια ώστε να τα κολλήσετε στα τετράδια Μαθηματικών κατά την εκμάθηση των αριθμών πατώντας εδώ.

Advertisements

01.00. Ενότητα 1η

01.00. Ενότητα 1η

Η 4η Ενότητα των Μαθηματικών περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:

01.01. Κεφάλαιο 1ο: Προσανατολισμός στο χώρο
01.02. Κεφάλαιο 2ο: Γεωμετρικά σχήματα
01.03. Κεφάλαιο 3ο: Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων
01.04. Κεφάλαιο 4ο: Οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 5
01.05. Κεφάλαιο 5ο: Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (Ι)
01.06. Κεφάλαιο 6ο: Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (ΙΙ)
01.07. Κεφάλαιο 7ο: Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)
01.08. Κεφάλαιο 8ο: Επαναληπτικό Μάθημα

Στόχος της πρώτης ενότητας είναι να αναπτύξουν και να εμπεδώσουν τα παιδιά ικανότητες όπως είναι οι ακόλουθες:

  •  Να προσανατολίζονται στο χώρο και να χρησιμοποιούν γλωσσικές εκφράσεις που περιέχουν όρους όπως είναι οι εξής «μέσα», «έξω», «δίπλα», «ανάμεσα», «πάνω», «κάτω», «μπροστά», «πίσω», «δεξιά», «αριστερά»,
  • Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν σωστά τα επίπεδα σχήματα και συγκεκριμένα το τρίγωνο, το τετράγωνο, το ορθογώνιο και τον κύκλο. Ομοίως να αναγνωρίζουν τα στερεά σώματα και συγκεκριμένα την τριγωνική πυραμίδα, τον κύβο, το στερεό ορθογώνιο, τον κύλινδρο και τη σφαίρα.
  • Να μετρούν προφορικά ευθέως (1,2,3, …) τουλάχιστον μέχρι το 1Ο και αντιστρόφως (10, 9, 8,…).
  • Να καταμετρούν αντικείμενα, καθώς επίσης να διαβάζουν και να γράφουν αριθμούς μέχρι το 5.
  • Να βλέπουν τους αριθμούς μέχρι το 5 ως ένωση δύο υπο-ομάδων (π.χ. τα τέσσερα άτομα μιας οικογένειας είναι δύο και δύο, τρία και ένα κ.λπ.).

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή doc την 1η επιστολή που προτείνει το βιβλίο Δασκάλου για την οικογένεια από εδώ.