Αρχείο κατηγορίας 10.05. Η σπηλιά

10.05. Η σπηλιά

10.05. Η σπηλιά

  • Συζήτηση για την εξερεύνηση σπηλαίων
  • Ορθογραφική εξάσκηση στις καταλήξεις των παθητικών ρημάτων (-μαι, -σαι, -ται, -νται)

Συνέχεια ανάγνωσης 10.05. Η σπηλιά

Advertisements