Αρχείο κατηγορίας 10.01. Καλοκαιρινή εκδρομή

10.01. Καλοκαιρινή εκδρομή

10.01. Καλοκαιρινή εκδρομή

  • Εξάσκηση στην ανεύρεση και κατανόηση πληροφοριών μέσα από τον απλό πίνακα δρομολογίων του κειμένου. Μαθαίνουμε να οργανώνουμε και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες κάνοντας απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς.
  • Επανάληψη στις ημέρες της εβδομάδας.
Advertisements