Αρχείο κατηγορίας 09.03. Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο

Ρήματα σε -αίνω ή -ένω;

ainw-enw

Ένα εύκολο παιχνίδι για να εξασκηθούν οι μαθητές στη σωστή ορθογραφία της κατάληξης -αίνω ή -ένω των ρημάτων. Το παιχνίδι περιλαμβάνει 25 λέξεις με κατάληξη -αίνω ή -ένω.

Advertisements

09.03. Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο

aglossa aglossate

09.03. Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο

Το κείμενο προέρχεται από το Αλφαβητάριο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1914: Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο των Δ. Ανδρεάδη, Α. Δελμούζου, Π. Νιρβάνα, Ζ. Ππαντωνίου, Μ. Τριανταφυλλίδη σε εικονογράφηση Κ. Μαλέα.

  • επισήμανση και εξάσκηση στις ρηματικές καταλήξεις σε -ώνω και -αίνω και τις εξαιρέσεις (μένω, πλένω, δένω)
  • συζήτηση για τις συμβουλές των μεγαλυτέρων και τη σημασία-αξία τους

Συνέχεια ανάγνωσης 09.03. Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο