Αρχείο κατηγορίας 09.01. Στη βιβλιοθήκη

Παίζω με τα επίθετα!

epitheta

Οι μαθητές επιλέγουν επίθετα που μπορούν να χαρακτηρίσουν την εικόνα που παρουσιάζεται. Στη συνέχεια μπορούν να τυπώσουν την εργασία τους για να ετοιμάσουν μια περιγραφή του παιχνιδιού χρησιμοποιώντας τα επίθετα που έχουν επιλέξει.

Πηγή: prwtokoudouni

Advertisements

09.01. Στη βιβλιοθήκη

aglossa aglossate

09.01. Στη βιβλιοθήκη

  • επισήμανση και εξάσκηση στην ορθογραφία των καταλήξεων του Αορίστου σε -ισα και -ησα
  • εξάσκηση στα αντίθετα επίθετα
  • επισήμανση της οικογένειας λέξεων βιβλίο-βιβλιοθήκη-βιβλιοθηκάριος κ.α.
  • κατανόηση των όρων: συγγραφέας, τίτλος βιβλίου, εικονογράφος-εικονογράφηση, οπισθόφυλλο
  • το βιβλίο δασκάλου προτείνει τη δημιουργία λίστας των βιβλίων της τάξης σε αλφαβητική σειρά

Συνέχεια ανάγνωσης 09.01. Στη βιβλιοθήκη