Αρχείο κατηγορίας 08.06. Το ημερολόγιο της Μαρίνας

08.06. Το ημερολόγιο της Μαρίνας

aglossa    aglossate

08.06. Το ημερολόγιο της Μαρίνας

  • εξοικείωση με τους παρελθοντικούς χρόνους (Αόριστο)
  • εξοικείωση με υποκοριστικούς τύπους
  • επισημαίνεται η έννοια της παραγράφου

Συνέχεια ανάγνωσης 08.06. Το ημερολόγιο της Μαρίνας

Advertisements