Αρχείο κατηγορίας 08.04. Βόλτα στο βουνό

08.04. Βόλτα στο βουνό

aglossa    aglossate

08.04. Βόλτα στο βουνό

  • εξάσκηση στην ορθογραφία των ρηματικών καταλήξεων του Ενεστώτα στην Ενεργητική Φωνή της α΄ συζυγίας
  • εξοικείωση γραπτά και προφορικά με τα γραμματικά μέσα που συναντάμε στα κείμενα
  • εξάσκηση στην περιγραφή (το βιβλίο δασκάλου προτείνει να ζητήσουμε από τους μαθητές να περιγράψουν προφορικά ένα χελιδόνι και να καταγράψουμε την περιγραφή σε χαρτί του μέτρου)
  • παιχνίδι με την περιγραφή εικόνων – τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, τα μέλη κάθες ομάδας επιλέγουν 1 εικόνα, καταγράφουν τις λέξεις που είναι απαραίτητες για την περιγραφή της, γράφουν και διαβάζουν την περιγραφή τους  στους υπόλοιπους, οι οποίοι πρέπει να μαντέψουν τι δείχνει η εικόνα.

Συνέχεια ανάγνωσης 08.04. Βόλτα στο βουνό

Advertisements