Αρχείο κατηγορίας 08.03. Παίζουμε παντομίμα;

Της ή τις;

PictureΠατήστε την εικόνα για να παίξετε ένα παιχνίδι με τη σωστή συμπλήρωση του άρθρου της ή τις.

Advertisements

08.03. Παίζουμε παντομίμα;

aglossa    aglossate

08.03. Παίζουμε παντομίμα;

  • εξάσκηση στην ορθογραφία του Ενεστώτα του ρήματος είμαι
  • εξάσκηση στην προτασιακή δομή Υ-Ρ-Κ
  • διάκριση των άρθρων της, τις και τον, των
  • συζήτηση για άλλα ομαδικά παιχνίδια και τους κανόνες με τους οποιόυς παίζονται
  • εξάσκηση στη διάταξη προτάσεων σε σωστή χρονική σειρά (το βιβλίο δασκάλου προτείνει να μοιράσουμε μπερδεμένους τους κανόνες ενός γνωστού παιχνιδιού και να ζητήσουμε από τα παιδιά να τους βάλουν στη σωστή χρονική σειρά)

Συνέχεια ανάγνωσης 08.03. Παίζουμε παντομίμα;