Αρχείο κατηγορίας 08.02. Η Αγγελική

08.02. Η Αγγελική – Διπλός τόνος

08.02. Η Αγγελική – Διπλός τόνος

 

Εικόνα1

Στο μάθημα 08.02. Η Αγγελική συναντάμε το διπλό τόνο.

Δείτε εδώ  μια παρουσίαση, η οποία θα σας βοηθήσει να επισημάνετε πότε χρησιμοποιούμε διπλούς τόνους.

Advertisements

08.02. Η Αγγελική

aglossa    aglossate

08.02. Η Αγγελική

  • εξάσκηση στην ορθογραφία των αρσενικών σε -ος και -ης και το σχηματισμό του πληθυντικού αριθμού
  • εξάσκηση στη χρήση διπλών τόνων (δείτε μια παρουσίαση για το διπλό τόνο εδώ)
  • εξάσκηση στη χρήση της ερωτηματικής αντωνυμίας ποιος, ποια, ποιο (Β.Μ. σελ. 47)
  • εξοικείωση με τη βασική προτασιακή δομή του τύπου Υ-Ρ και Ρ-Υ

Συνέχεια ανάγνωσης 08.02. Η Αγγελική