Αρχείο κατηγορίας 08.01. Η μετακόμιση

08.01. Η μετακόμιση

aglossa    aglossate

08.01. Η μετακόμιση

  • εξάσκηση στην ορθογραφία των θηλυκών σε και και το σχηματισμό του πληθυντικού αριθμού
  • εξάσκηση στην ορθογραφία των των ουδέτερων σε -ο και και το σχηματισμό του πληθυντικού αριθμού
  • υπόδειξη του συλλαβισμού
  • ερχόμαστε σε επαφή με ένα απλό χάρτη (Β.Μ. σελ. 45), εντοπίζουμε τις οδούς και μαθαίνουμε να δίνουμε οδηγίες για τον εντοπισμό μιας οδού στο χάρτη

08.01. Η ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ-ΒΜ ΧΑΡΤΗΣ

  • μαθαίνουμε να γράφουμε τα βασικά στοιχεία της διεύθυνσής μας και αναφέρουμε τις κοντικές οδούς
  • μπορούμε να δούμε ένα χάρτη της περιοχής μας μέσω του google maps

Συνέχεια ανάγνωσης 08.01. Η μετακόμιση

Advertisements