Αρχείο κατηγορίας 07.05. Παιχνίδια που ταξιδεύουν

07.05. Παιχνίδια που ταξιδεύουν

aglossa aglossate

07.05. Παιχνίδια που ταξιδεύουν

  • επισήμανση των καταλήξεων του πλυθηντικού -ρια, -δια, -πια και επισήμανση της διαφοράς στην προφορά τους
  • επισήμανση της ορθογραφίας στο α΄ πληθυντικό πρόσωπο τηε ενεργητικής φωνής (-με)
  • εξοικείωση και εξάσκηση στην κατάληξη σε -ι των ουδέτερων ουσιαστικών και το σχηματισμό του πληθυντικού τους
  • εξοικείωση με το κειμενικό είδος των οδηγιών – εντοπισμός των βασικών στοιχείων τέτοιων κειμένων
  • επισήμανση της αλλαγής νοήματος των λέξεων που επιφέρει η αλλαγή του τόνου και εξάσκηση σε διαδικασίες μορφολογικής παραγωγής
  • κατασκευάζουμε τις δικές μας κάρτες και τα δικά μας καραβάκια

image Συνέχεια ανάγνωσης 07.05. Παιχνίδια που ταξιδεύουν

Advertisements