Αρχείο κατηγορίας 07.03. Τι κρύβει το μπαούλο;

07.03. Τι κρύβει το μπαούλο;

aglossa aglossate

07.03. Τι κρύβει το μπαούλο;

  • εξοικείωση με τη χρήση της αποστρόφου και τα φαινόμενα έκθλιψης, αποκοπής και αφαίρεσης (το φαινόμενο της αφαίρεσης το είχαμε συναντήσει ξανά στο μάθημα «03.06. Χάσαμε τη γάτα» και μπορείτε να δείτε μια παρουσίαση για εκείνο το μάθημα εδώ)
    Έκθλιψη έχουμε όταν η απόστροφος μπαίνει στη θέση του τελικού φωνήεντος μιας λέξης όταν βρεθεί μπροστά από μια λέξη που αρχίζει από φωνήεν (σε αγαπώ –> σ’ αγαπώ)
    Αφαίρεση
    έχουμε όταν η απόστροφος μπαίνει στη θέση του φωνήεντος που χάνεται από μια λέξη, η οποία αρχίζει από φωνήεν και βρίσκεται μετά από μία λέξη που τελειώνει σε φωνήεν (τα έφερε –> τα ‘φερε)
    Αποκοπή εέχουμε όταν η απόστροφος μπαίνει στη θέση του τελικού φωνήεντος μιας λέξης, όταν βρεθεί μπροστά από το αρχικό σύμφωνο της λέξης που ακολουθεί (από το –> απ’ το)
  • συζήτηση και διατύπωση υποθέσεων για το τι μπορεί να κρύβει το μπαούλο

Συνέχεια ανάγνωσης 07.03. Τι κρύβει το μπαούλο;

Advertisements