Αρχείο κατηγορίας 06.03. Κοντά στο τζάκι

06.03. Κοντά στο τζάκι

aglossa aglossate

06.03. Κοντά στο τζάκι

  • ανάγνωση, γραφή και επεξεργασία του δίγραφου Τζ, τζ και επισημαίνεται ότι γράφεται με συνδυασμό δύο στοιχείων
  • άσκηση φωνολογικής επίγνωσης μέσω επισήμανσης των διαφορών λέξεων
    π.χ. τζατζίκι – τζιτζίκι, παζάρι – παντζάρι

Λέξεις από Τζ και τζ:

τζάκι, τζαμαρία, τζάμι, τζατζίκι, τζιτζίκι

Λέξεις με τζ:

μουτζούρα, παντζάρι, φλιτζάνι Συνέχεια ανάγνωσης 06.03. Κοντά στο τζάκι

Advertisements