Αρχείο κατηγορίας 06.02. Μην αγγίζετε! Έχει αγκάθια!

06.02. Μην αγγίζετε! Έχει αγκάθια!

aglossa aglossate

06.02. Μην αγγίζετε! Έχει αγκάθια!

  • ανάγνωση, γραφή και επεξεργασία των δίγραφων Γκ, γκ και γγ και επισημαίνεται ότι γράφεται με συνδυασμό δύο στοιχείων
  • επισήμανση και φωνολογική εξάσκηση στη διάκριση του «γκ» από το «γ»
    π.χ. πάγκος – πάγος
  • επεξεργαζόμαστε αγγελίες και γράφουμε δικές μας

Λέξεις από Γκ και γκ:

γκάζι, γκολ, γκρεμός, γκρι

Λέξεις με γκ και γγ:

αγγελία, άγγελος, αγγίζω, αγκάθια, αγκαλιά, πιγκουίνος, σπάγκος, σφουγγάρι, φεγγάρι
Συνέχεια ανάγνωσης 06.02. Μην αγγίζετε! Έχει αγκάθια!

Advertisements