Αρχείο κατηγορίας 02.10. Ιστορίες

Tο παπί – Ουδέτερα σε γιώτα

Tο παπί – Ουδέτερα σε γιώτα

και σε απόσπασμα από την παράσταση

Advertisements

02.10. Ιστορίες

aglossaaglossate

02.10. Ιστορίες

  • γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης ιστορία
  • επισημαίνεται η ορθογραφία των ουδετέρων σε -ι
    ποτάμι, καλάμι, κουτί, σακί κ.α.
  • διαισθητική προσέγγιση της προτασιακής δομής Υ-Ρ-Α  (ασκ. 3 Τ.Ε. σελ. 35)

Συνέχεια ανάγνωσης 02.10. Ιστορίες