Αρχείο κατηγορίας 02.08. Νυχτώνει

02.08. Νυχτώνει

aglossa aglossate

02.08. Νυχτώνει

  • Γραφή, ανάγνωση και ενσυνείδητη επεξεργασία του γράμματος – φθόγγου Ν ν
  • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης Νένα
  • Υποδεικνύεται η λέξη είναι και την μαθαίνουμε ολικά
  • Επισήμανση των άρθρων ο, η

Συνέχεια ανάγνωσης 02.08. Νυχτώνει

Advertisements