Αρχείο κατηγορίας 02.06. Ο κύριος με το καπέλο

02.06. Ο κύριος με το καπέλο

aglossaaglossate

02.06. Ο κύριος με το καπέλο

  • Γραφή, ανάγνωση και ενσυνείδητη επεξεργασία του γράμματος – φθόγγου Κ κ
  • Γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης καπέλο
  • Υποδεικνύεται η λέξη και και την μαθαίνουμε ολικά

Συνέχεια ανάγνωσης 02.06. Ο κύριος με το καπέλο

Advertisements