Αρχείο κατηγορίας 02.04. Ένα χελιδόνι

Αλλάζοντας τίτλο και εξώφυλλο στον Έλμερ

Σήμερα ακούσαμε το παραμύθι Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας και στα πλαίσια της δημιουργικής γραφής του δώσαμε διαφορετικό τίτλο και εξώφυλλο. Συνέχεια ανάγνωσης Αλλάζοντας τίτλο και εξώφυλλο στον Έλμερ

Advertisements

Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας

Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας

02.04. Ένα χελιδόνι

aglossaaglossate

02.04. Ένα χελιδόνι

  • επεξεργασία του γράμματος Ε ε
  • γίνεται ανάλυση και σύνθεση της λέξης έλα
  • επισήμανση και ολική μάθηση της λέξης έχει

Συνέχεια ανάγνωσης 02.04. Ένα χελιδόνι